ชำระด้วยBarcode

ชำระเงินด้วย Barcode

ค้นหาด้วย ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
ท่านสามารถนำบาร์โค้ดที่ได้ นำไปชำระเงินผ่านทาง

ลูกค้าใหม่สามารถใช้งานได้ในวันถัดไป


หมายเหตุ: หากมีหลายรายการชำระ โปรดเลื่อนลงด้านล่าง

*** เมื่อลูกค้าชำระเงินแล้ว ทางบริษัทจะรับทราบ อีก 1 วันทำการ ***